o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Firmy farmaceutyczne

  • Asysta w planowaniu i wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur finansowych i operacyjnych dla firm z sektora farmaceutycznego;
  • Analiza modelu działalności firm z sektora farmaceutycznego w kontekście przepisów podatkowych oraz ograniczeń i możliwości wynikających z prawa farmaceutycznego;
  • Asysta przy określaniu podatkowych skutków operacji w zakresie usług agencyjnych, komisu i konsygnacji, tool manufacturing;
  • Pomoc przy klasyfikacji dla celów podatku VAT usług marketingowych oraz badań klinicznych;
  • Weryfikacja podatkowych aspektów działalności marketingowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa farmaceutycznego;
  • Pomoc przy klasyfikacji produktów leczniczych dla celów podatku VAT. Działania w celu zapewnienia możliwości stosowania preferencyjnych stawek;
  • Restrukturyzacja/strukturyzacja działań firm farmaceutycznych w celu optymalizacji efektywnej stopy podatkowej;
  • Określenie roli cen transferowych w przygotowywaniu strategii podatkowej.
 

 

Przedsiębiorstwa leasingowe
Firmy farmaceutyczne
Instytucje finansowe
Firmy sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG)
Telekomunikacja, media i technologie
Firmy motoryzacyjne
Firmy z sektora nieruchomości
Restrukturyzacja przedsiębiorstw