o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Przedsiębiorstwa leasingowe

Kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe zarówno leasingodawców (finansujących), jak i leasingobiorców (korzystających) w zakresie:

 • leasingu środków transportu (klasycznych, specjalistycznych),
 • leasingu maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
 • leasingu maszyn rolniczych,
 • leasingu konsumenckiego,
 • faktoringu wierzytelności leasingowych,
 • najmu długoterminowego flot samochodów osobowych,
 • ogólnych warunków umów,
 • leasingu nieruchomości, w tym nieruchomości używanych,
 • leasingu zwrotnego (transakcje typu: sale and leaseback oraz lease and leaseback),

Profesjonalne doradztwo obejmuje między innymi analizę następujących zagadnień podatkowych:

 • big ticket" leasing;
 • międzynarodowe transakcje leasingowe;
 • strategia amortyzacyjnych umów leasingowych;
 • skracanie, przedłużanie umów leasingu, wykup przed terminem;
 • rozpoznawanie kosztów i przychodów przy przedterminowym rozwiązaniu umowy;
 • ustalanie wartości końcowej przedmiotu leasingu;
 • przejmowanie umów leasingu przez innego finansującego;
 • przejmowanie umów leasingu przez innego korzystającego;
 • sprzedaż wierzytelności leasingowych;
 • leasing walutowy oraz denominowany;
 • rozliczenia z dostawcą;
 • zbywanie przedmiotu leasingu;
 • finansowanie transakcji leasingowych;
 • kwalifikowanie umów leasingu operacyjnego i finansowego;
 • leasing pozabilansowy;
 • optymalizacja podatkowa, podatkowe planowanie strategiczne i strukturyzacja transakcji
 • pomoc w zakresie efektywnego podatkowo kształtowania transakcji pomiędzy stronami umowy leasingu oraz dostawcami - dealerami ze szczególnym uwzględnieniem rabatów i wspólnych akcji marketingowych;
 • analiza nowych produktów opartych o leasing.

Szkolenia w zakresie obsługi podatkowej transakcji leasingowych:

 • Dla departamentów finansowo - księgowych;
 • Dla sprzedawców, dostawców oraz dealerów;
 • Dla korzystających.
 

 

Przedsiębiorstwa leasingowe
Firmy farmaceutyczne
Instytucje finansowe
Firmy sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG)
Telekomunikacja, media i technologie
Firmy motoryzacyjne
Firmy z sektora nieruchomości
Restrukturyzacja przedsiębiorstw