o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Firmy z sektora nieruchomości

 • Doradztwo podatkowe i pomoc w obsłudze transakcji;
 • Planowanie efektywnych podatkowo struktur związanych z nabyciem, finansowaniem oraz sprzedażą nieruchomości;
 • Optymalizacja podatkowa leasingu nieruchomości;
 • Asysta w rozliczaniu inwestycji w celu maksymalizacji oszczędności podatkowych. Pomoc w weryfikacji właściwej kwalifikacji środków trwałych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości;
 • Pomoc w uzyskiwania zwrotów VAT w trakcie procesu inwestycyjnego;
 • Stawka VAT związana ze sprzedażą nieruchomości. Zasady stosowania opcjonalnych oraz obowiązków zwolnień w zakresie opodatkowania VAT;
 • Minimalizacja obciążeń podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia oraz finansowania nieruchomości;
 • Rozliczenia świadczeń z najemcami – poprawne podatkowo deklarowanie należności z tytułu czynszu, opłaty eksploatacyjnej, mediów oraz ulepszeń;
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych, zwrot nakładów, zbycie inwestycji w toku – skutki podatkowe;
 • Aport nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – konsekwencje podatkowe, metody planowania mającego na celu zwiększenie benefitów podatkowych;
 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z nabyciem lub przejęciem (due diligence).
 

 

Przedsiębiorstwa leasingowe
Firmy farmaceutyczne
Instytucje finansowe
Firmy sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG)
Telekomunikacja, media i technologie
Firmy motoryzacyjne
Firmy z sektora nieruchomości
Restrukturyzacja przedsiębiorstw