o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Prawidłowość rozpoznania obowiązku podatkowego oraz określenia właściwego momentu rozliczenia kosztów w czasie;
  • Doradztwo dotyczące optymalnego podatkowo rozliczania inwestycji. Asysta w zakresie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Opracowanie efektywnych podatkowo struktur finansowania działalności z uwzględnieniem wyboru jurysdykcji spółek celowych oraz projektowaniem modeli finansowych umożliwiających wyliczenie obciążeń podatkowych;
  • Analiza i doradztwo dotyczące efektywnego rozpoznawania dla celów podatkowych nieściągalnych należności (tzw. złych długów);
  • Pomoc w prawidłowym rozpoznaniu różnic kursowych dla celów podatkowych oraz pomoc w opracowywaniu wewnętrznych procedur umożliwiających właściwą kalkulację tych różnic;
  • Doradztwo dotyczące kwalifikowania dla celów podatkowych wydatków o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym oraz zasad ich dokumentowania;
  • Pomoc w najbardziej optymalnym wykorzystaniu ulg podatkowych w tym także doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych;
  • Asysta związana z kalkulacją rocznego wyniku podatkowego, doradztwo dotyczące prawidłowego rozpoznania przejściowych i stałych różnic pomiędzy wynikiem księgowym a podatkowym.
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria