o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Podatek od towarów i usług

  • Bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT;
  • Asysta w planowaniu efektywnych podatkowo struktur rozliczeń, optymalizacja transakcji międzynarodowych z punktu widzenia VAT;
  • Doradztwo transakcyjne związane z procesami restrukturyzacyjnymi (aport, zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poszczególnych składników majątkowych);
  • Kompleksowe przeglądy rozliczeń w zakresie VAT mające na celu identyfikację ryzyk podatkowych, analizę możliwych wariantów wdrożenia rozwiązań pozwalających na optymalizację rozliczeń w zakresie VAT oraz asysta w ich wdrażaniu;
  • Planowanie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w celu podwyższenia płynności finansowej;
  • Asysta przy uzyskiwaniu zwrotów polskiego podatku VAT dla podmiotów zagranicznych;
  • Rejestracja podmiotów zagranicznych dla celów rozliczeń VAT;
  • Fakturowanie elektroniczne, self-billing, asysta związana z wdrożeniem system finansowo-księgowych;
  • Kompleksowa obsługa podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce (przygotowywanie rejestrów, deklaracji, reprezentowanie przed polskimi organami skarbowymi).
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria