o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Akcyza

  • Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy;
  • Kompleksowe przeglądy prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego oraz wypełniania innych obowiązków administracyjnych związanych z produktami akcyzowymi;
  • Analiza konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy związanych z planowanymi transakcjami;
  • Ocena efektywności struktur obrotu wyrobami akcyzowymi mająca na celu ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych oraz optymalizację rozliczeń podatkowych;
  • Pomoc przy zakładaniu składów podatkowych, uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności jako zarejestrowany lub niezarejestrowany handlowiec;
  • Reprezentowanie podatników przed urzędami celnymi oraz pracownikami szczególnego nadzoru podatkowego.
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria