o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Postępowania podatkowe

  • pomoc w przygotowaniu do kontroli podatkowej i skarbowe obejmująca analizę posiadanej dokumentacji, przygotowanie korekt deklaracji lub potencjalnych wyjaśnień dla celów prowadzonych kontroli,
  • Kompleksowa asysta w trakcie kontroli skarbowej i podatkowej, reprezentowanie klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (składanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg w ramach toczących się postępowań)
  • Reprezentowanie podatnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Pomoc w postępowaniach zmierzających do odzyskania nadpłaconego podatku.
  • Asysta związana z przygotowaniem korekt, wyjaśnień, wniosków o stwierdzenie nadpłaty;
  • Przygotowanie wniosków o wiążącą interpretację przepisów podatkowych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie;
  • Doradztwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej.
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria