o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Podatek od czynności cywilnoprawnych

  • Identyfikacja i optymalizacja transakcji podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych;
  • Minimalizacja kosztów PCC w transakcjach związanych z nabyciem nieruchomości;
  • Procesy restrukturyzacyjne (nabycie, aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęcie, połączenia) a opodatkowanie PCC;
  • Finansowanie działalności gospodarczej pożyczkami – implementacja rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów PCC;
  • Obrót wierzytelności – zasady klasyfikacji transakcji jako czynności podlegającej zwolnieniu z VAT lub obciążonej PCC
  • Status podatnika na gruncie ustawy o VAT a opodatkowanie transakcji PCC.
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria