o firmie
partnerzy
branże
usługi
kontakt

        

Ceny transferowe

  • Doradztwo dotyczące właściwej metody wyceny przepływu towarów, usług oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • Przygotowanie dokumentacji wspierającej zastosowany sposób rozliczeń między podmiotami powiązanym;
  • Opracowanie analizy funkcjonalnej (ryzyka, funkcje) mającej na celu wspierać przyjętą politykę cenową;
  • Pomoc w zawieraniu porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych;
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych wynikających z transakcji między podmiotami powiązanymi.
 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ceny transferowe
Podatek od towarów i usług
Akcyza
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki międzynarodowe
Postępowania podatkowe
Szkolenia/seminaria